Ekonomski vidik regionalne strukture in razvoja v Republiki Avstriji

Titel in Übersetzung: Economic perspective of regional structure and development in Republic of Austria

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in Buch/BerichtBegutachtung

Abstract

Prispevek prikazuje pravni ustroj Republike Avstrije. Najprej so analizirana temeljna načela zvezne ustave in predstavljen je pravni sistem, nato so predstavljene zvezne dežele in občine ter prebivalstvo. V nadaljevanju so podani ekonomske značilnosti na nacionalni in regionalni ravni: davki in davčni prihodki, bruto in neto prihodek zaposlenih, BDP, brezposelnost ter analiza podjetništva.
Titel in ÜbersetzungEconomic perspective of regional structure and development in Republic of Austria
Originalspracheslowenisch
TitelEkonomski vidiki regijskih struktur: Avstrija, Slovaška in Slovenija
ErscheinungsortSlowenien
Herausgeber (Verlag)IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Kapitel1
Seiten2-38
Seitenumfang37
Auflage1
ISBN (elektronisch)978-961-94514-9-6
PublikationsstatusVeröffentlicht - Okt. 2020

Schlagwörter

  • Ökonomie
  • Entwicklung
  • Regionale Strukturen

Dieses zitieren