Analysis and elimination of tri-band beacon interference with the fluxgate sensors onboard CSES

YuQi Tong, BingJun Cheng, YuanQing Miao, Bin Zhou*, XingHong Zhu, YanYan Yang, Ji Liu, XiaoChen Gou, YiTeng Zhang, JinDong Wang, Lei Li, Werner Magnes, Roland Lammegger, Andreas Pollinger, Zhima Zeren, XuHui Shen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Finished

Search results