RT-PPP Final Report - Development of a real-time processing facility

Katrin Huber, Roman Lesjak, Robert Weber, Fabian Hinterberger, Markus Troger, Mykhailo Lytvyn, Gottfried Thaler

Publikation: Buch/Bericht/KonferenzbandSonstiger Bericht

Originalspracheenglisch
Verlag.
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2012

Fields of Expertise

  • Sonstiges

Treatment code (Nähere Zuordnung)

  • Review

Dieses zitieren