A Framework for Process driven Software Configuration

Andreas Daniel Sinnhofer, Peter Pühringer, Klaus Potzmader, Clemens Orthacker, Christian Steger, Christian Josef Kreiner

Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/KonferenzbandBeitrag in einem KonferenzbandBegutachtung

Filter
Abgeschlossen

Suchergebnisse

  • Abgeschlossen

    ASIDS - Advanced Secure Identification Systems

    Steger, C., Oppermann, F. J., Kreiner, C. J., Krampl, F., Maierl, P., Sinnhofer, A. D. & Hechl, A.

    1/06/1430/11/16

    Projekt: Foschungsprojekt